2×2 kustības pārstāve Vanda Dauksta aicināja uz tikšanos Latvijas jauniešus Īrijā un LBĪ vadību

2×2 kustības pārstāve Vanda Dauksta aicināja uz tikšanos Latvijas jauniešus Īrijā un LBĪ
vadību, lai iepazīstinātu un plašāk stāstītu par kustību un tās aktīvajām nometnēm jauniešiem,
kā arī uzrunāja biedrības vadību un jauniešus par iespēju 2×2 organizēt Īrijā 2021. gadā!
Liene Eškina (LBĪ vicepiekšsēde): Mani iedvesmo cilvēki, kuri dzimuši, auguši svešumā, turpina
sirdī nest gaismu un mīlestību par Latviju. Saprotu, ka 2×2 kustība ir tā atspulgs un aptver
vairākas šķautnes, radot iespēju latviešu jauniešiem iepazīt Latvijas daudzveidību un netikai.
Ceru, ka jaunieši Īrijā sadzirdēs un aizrausies ar 2×2 kustību un aktīvajām nometnēm. Tā ir
lieliska iespēja paplašināt redzes loku, dalīties pieredzē un stiprināt latvieša garu, lai kur mēs
katrs dzīvotu. Lai izdodas idejai, par 2×2 Īrijā 2021. gadā, piepildīties!

Pin It on Pinterest