26. maijā savu 14. mācību gadu pabeidza LBĪ nedēļas nogales skola “Saulgriezīte”

Bērni bija sagatavojuši koncertu vecākiem, kas izskanēja ar aplausiem un kopā dziedāšanu.
Par čaklu darbu un cītīgu latviešu valodas mācīšanos katrs skolas bērniņš saņēma Atzinības rakstu un dāvanā grāmatiņu. Pateicība pienācās arī vecākiem, kuri visa mācību gada garumā atbalstīja un piedalījās skolas pasākumos. Paldies!
Svinības noslēdzās ar lielo svētku kliņģeri.
Vissirsnīgākie paldies skolotājām – Inesei Brilai, Līgai Bellamy, Elīnai Kalniņai, Andai Pilmanei un Ritmai Prokopčenko un viņu ģimenēm par atbalstu un sapratni!
Liels paldies mūsu skolas bibliotekārītei Baibai O’ Connor.
Paldies mūsu fotogrāfam Arnim Krūmiņam!
Paldies visiem Rūķiem, kas palīdzēja mācību darbā!
Lai visiem jauka vasara un lieliska atpūta!

Pin It on Pinterest