24.02.2019. LBĪ grupas “Onikss” aktīvie pārstāvji, līdzdibinātāji un LBĪ valde izsaka pateicību ilggadējai vadītājai Venērai Vilovskai un sveic jauno vadītāju Indru Jākobsoni

Sestdien, 23.02. plkst.14:00 LBĪ valde aicināja esošos LBĪ domubiedru grupas “Onikss” biedrus un to vadītāju Venēru Vilovsku uz ārkārtas sēdi, balstoties uz vadītājas iesniegumu par atkāpšanos no vadītājas pienākumiem. Pozitīvā un ļoti atvērtā gaisotnē, gan “Onikss” biedru pārstāvji un līdzdibinātāji, gan LBĪ valdes pārstāvji izrunāja visus ārkārtas sēdes kārtības jautājumus, ieskatoties dibināšanas vēstures faktos, attīstībā un ar to saistītajos projektos, kuri izdevušies un kuri būtu vēl jāveicina un jāuzlabo. Sēdes laikā biedri iestājās par “Onikss” grupas saglabāšanu, jo jau dibināšanas gadā tie uzsvēra, ka “Onikss” jābūt oficiālai dibinātai organizācijai LBĪ paspārnē un tā uzskata arī šobrīd. Lielu paldies tie izteica “Oniksa”ilgstošajai vadītājai Venērai Vilovskai, un aicināja Vilovskas kundzi līdzdarboties arī turpmāk, organizējot ekskursijas, kuras kundze iepriekš ļoti labi izplānojusi un vienmēr interesanti vadījusi. Kā pirmo no veicamajiem darbiem esošie un jaunie biedri izvirzīja “Onikss” darbības vēstures albuma izveidi, pēc kura veikšanas tika iezīmēta arī vesela virkne jaunu pasākumu ,kuru realizēšanu interesenti apspriedīs jau nakošajā “Onikss” sēdē. Sekojot LBĪ statūtu punktam Nr. 20 un struktūrvienību nolikumam, ārkārtas sēdes dalībnieki savus lēmumus nosūtīja LBĪ valdei izskatīšanai un balsošanai. Kā arī pievienoja balsojuma rezultātu par jauno “Onikss” vadītāju no izvirzīto 3 kandidatūru vidus. Svētdien, 24.02. LBĪ valde izskatīja iesniegto sēdes protokolu un balsojuma kārtā apstiprināja izmaiņas LBĪ struktūrvienības-domubiedru grupas “Onikss” darbībā un jauno vadītāju Indru Jākobsoni. LBĪ valde izsaka pateicību visiem “Onikss” darbā līdz šim iesaistītajiem un tā ilgstošajai vadītājai Venērai Vilovskai un novēl izdošanos jauno ideju realizēšanā vadītājas Indras Jākobsones vadībā! LBĪ valde

Pin It on Pinterest