21. maijā skolā “Saulgriezīte” svinīgi noslēdza 18. mācību gadu!

Skolas zāle bija saposta par godu šim skaistajam pasākuma.
Pasākuma ievadā tika uzrunāti vecāki – izteikts liels paldies par viņu uzņēmību vest bērnus svētdienās uz skolu, lai bērni apgūtu latviešu valodu un tradīcijas, Latvijas vēsturi un izzinātu Latvijas dabu. Skola lepojas ar izveidojušos ciešo sadarbību ar vecākiem – atbalstu, līdzdalību un iesaistīšanos skolas darbībā.
Šīs veiksmīgās sadarbības rezultātā ieguvēji ir bērni, ar kuriem nu jau daudzus gadus nodarbojas stabila skolotāju komanda – Ritma Prokopčenko, Anda Pilmane, Līga Bellamy, Inese Brila un Lianda Būmane. Svētku reizē liels paldies tika teiks ne tikai skolotājām, bet arī viņu ğimenēm par sapratni un atbalstu.
Ar mīļiem vārdiem, ziediem un dāvanām tika teikts paldies skolotājām. Visu vecāku vārdā runāja vecāku komitejas mammas -Olivera un Kates mamma.
Katrs skolas bērns tika apsveikts ar pateicību un grāmatiņu par Latviju. Skolotājas bija sarūpējušas saviem klašu bērniem mazus “paldies”!
Arī katra ğimene saņēma Pateicību!
Svētku reizē “Paldies!” tika teikts skolas bibliotekārei Līgai Iliško par rūpēšanos par Grāmatu skapjiem un Stefana tētim – Ericam Bellamy par visu pasākumu iemūžināšanu.
Pirmo reizi notika izlaidums skolā. Mācības skolā pabeidza Linda Iliško. Linda saņēma apliecinājumu par to, ka piecus gadus apmeklēja latviešu skolu. Labus ceļa vārdus teica Lindas skolotāja Inese. Linda rudenī atgriezīsies skolā, bet kā palīgs mazajās klasītēs.
Vecāki bija sarūpējuši cienasta galdu.
Pēc svinīgās daļas visi turpināja sarunas un dažādas jautrības.

Nākošajā svētdienā, 28. maijā, skolai ir noorganizēts brauciens pa Dublinu ar Vikingu “laivām”, par kuru sakām paldies Leilas un Teo mammai.

4. jūnijā visas skolas ğimenes tiksies Malahaid parkā uz tradicionālo pikniku ar dažādām spēlēm un jautrām izdarībām!

Pin It on Pinterest