Latviešu biedrība Īrijā (LBĪ), kā sabiedriska organizācija ir iekļauta sabiedrisko organizāciju tīklā un reģistrēta Dublinas pilsētas pašvalībā ar Nr DCPPN15/548
Latvian Society of Ireland (LSI) has registered in the Dublin City Council with the Dublin City Public Participation Network Nr DCPPN15/548

Latviešu Biedrība Īrijā ir Īrijā un Ziemeļīrijā dzīvojošo latviešu apvienība kopīgo nacionālo interešu sargāšanai, veicināšanai un atbalstīšanai. Biedrība sadarbojas ar citām sabiedriskajām organizācijām Īrijā, Eiropā un Pasaule, Latvijas un Īrijas un Ziemeļīrijas valsts institūcijām.

LBĪ galvenie organizētie projekti Īrijā:

  • Bērnu un jauniešu talantu konkurss”Protu?Protu!”
  • Latvijas kultūras svētki Īrijā
  • 3×3 nometne Īrijā
  • Latvijas neatkarības gadadienas pasākumi
  • Dzejas dienas
  • Īrijas un Lielbritānijas skolotāju kursi
  • Latviešu skolu Īrijā pieredzes apmaiņas dienas
  • Izglītības konference Īrijā
  • Jaunatnes projekti Īrijā

LBĪ pārvēlēšanu sēde notika 2016. gada 10. oktobrī  (valdes lēmums nr.105)

LBĪ valdes sastāvs:
LBĪ priekšsēdētāja – Inguna Grietiņa
Priekšsēdētājas vietnieks – Pēteris Kļaviņš.

LBĪ veido dažādas nodaļas – grupas, kuru vadītāji ir LBĪ valdes locekļi:
Kultūras nodaļa – vadītaja Laura Zemvalde, vietnieki Juris Eksts
Izglītības nodaļa – vadītāja Vineta Makšus, vietnieki Ilze Barkus, Evita Zilgme, Inita Danne
Komunikāciju nodaļa – vadītāja Elīna Dimante, vietnieces Santa Siliņa, Ieva Rubule
Jauniešu grupa – vadītāja Iveta Ozola-Cīrule, vietnieces Elīna Dimante, Iveta Lekstīte,
Projektu nodaļa – vadītāja Inita Danne, vietniece Venēra Vilovska
Sporta nodaļa – vadītājs Jānis Ķipars ( inline hokeja kluba “Longford Hawks” direktors ), vietnieks Gaidis Dārziņš
Jauno māmiņu klubs un Jauno uzņēmēju klubs – vadītāja Iveta Ozola – Cīrule
Klubs ”Oniks” – vadītāja Venēra Vilovska,

Grāmatveži – Iveta Lekstīte, Tony Drew
Biedrziņi– Inga Zvirgzdiņa, Evita Zilgme

Papildus pieaicinātie:
Juristi: Aiga Andrupe, Paul Brady
Auditori: Inga Bogdanoviča, Artūrs Priedīte

LBĪ latviešu skolu vadītāji:

Dublinas latviešu skolas “Saulgriezīte” vadītāja Ilze Barkus
Navanas latviešu skolas un jauniešu apvienības “Impulss” pārzine Inga Zvirgzdiņa
Limerikas latviešu skolas “Kamenīte” vadītāja Kristīne Velša
Portlīšas skola”Sauleszaķēns” vadītāja Laura Zemvalde.
Portadounas latviešu skolas”Zīļuks” vadītāja Vineta Makšus
Galvejas latviešu skolas” Sprīdītis” vadītāja Liene Kravinska un vietniece Anda Eglīte (skola 2016/2017. mācību gadā ir slēgta.)
Midlandes latviešu skolas “Pūcītes” vadītāja Karīna Vargovcik
Droghedas latviešu skolas ” Ābolītis” vadītāja Teiksma Kuzņecova
Vaterfordas latviešu skolas ” Jumītis”,vadītājas Ilze Kaņepe un Ilze Stīpniece
Ņurosas jauno māmiņu kluba nodaļas vadītāja Evita Arbidāne

Mūzikas studijas/skolas”Mazais Letiņš”  pārzine Rasa Stonkus
Mūzikas studijas pasaku klasītes, skolotājas Gunta Bukovska, Inita Danne

Lai organizācija iestātos biedrībā ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsamaksā ikgadējā biedra nauda, 50 eiro gadā, maksājumu veicot  BOI bankas kontā: “Latvian Society in Ireland” SWIFT” BOFIIE2D; IBAN:IE88BOFI90350920819080.Tikpat labi aizpildītu anketu kopā ar €50 var iesniegt biedrzinim LBĪ tikšanās reizēs.