Latviešu biedrība Īrijā (LBĪ), kā sabiedriska organizācija ir iekļauta sabiedrisko organizāciju tīklā un reģistrēta Dublinas pilsētas pašvalībā ar Nr DCPPN15/548
Latvian Society of Ireland (LSI) has registered in the Dublin City Council with the Dublin City Public Participation Network Nr DCPPN15/548

Latviešu Biedrība Īrijā ir Īrijā un Ziemeļīrijā dzīvojošo latviešu apvienība kopīgo nacionālo interešu sargāšanai, veicināšanai un atbalstīšanai. Biedrība sadarbojas ar citām sabiedriskajām organizācijām Īrijā, Eiropā un Pasaule, Latvijas un Īrijas un Ziemeļīrijas valsts institūcijām.

LBĪ galvenie organizētie projekti Īrijā:

  • Bērnu un jauniešu talantu konkurss”Protu?Protu!”
  • Latvijas kultūras svētki Īrijā
  • 3×3 nometne Īrijā
  • Latvijas neatkarības gadadienas pasākumi
  • Dzejas dienas
  • Īrijas un Lielbritānijas skolotāju kursi
  • Latviešu skolu Īrijā pieredzes apmaiņas dienas
  • Izglītības konference Īrijā
  • Jaunatnes projekti Īrijā

LBĪ pārvēlēšanu sēde notika 2017. gada 9. jūlijā  (valdes lēmums nr.011)

LBĪ valdes sastāvs:
LBĪ priekšsēdētāja – Inguna Grietiņa

LBĪ veido dažādas nodaļas – grupas, kuru vadītāji ir LBĪ valdes locekļi:
Kultūras nodaļa – vadītaja Laura Zemvalde
Izglītības nodaļa – vadītāja Vineta Makšus
Pasākumu organizatoru grupa – vadītāja Inga Zvirgzdiņa
Jauniešu grupa – vadītāja Laima Gudziševska
Projektu nodaļa – vadītāja Inita Danne

Klubs ”Oniks” – vadītāja Venēra Vilovska
Latviešu tirgotāju un amatnieku grupa Īrijā – vadītāja Indra Jākobsone

Biedrzinis– Rolands Kokins

Valdes biedrs – Juris Eksts

LBĪ papildus pieaicinātie:

Grāmatveži – Iveta Lekstīte (līdz 2017. gada decembrim), Tony Drew
Inline hokeja klubs “Longford Hawks”

Mājas lapa, sociālie tīkli Elīna Dimante, Ivars Zemvalds
Tulkojumi un specifiskā komunikācija – Juris Eksts, Pēteris Kļaviņš

 

LBĪ latviešu skolu vadītāji:Dublinas latviešu skolas “Saulgriezīte” vadītāja Ilze Barkus, pārzine Ritma Prokopčenko
Navanas latviešu skolas un jauniešu apvienības “Impulss” vadītāja Inga Zvirgzdiņa
Limerikas latviešu skolas “Kamenīte” vadītāja Kristīne Velša, pārzine Mārīte Paegle
Portlīšas skola”Sauleszaķēns” vadītāja Laura Zemvalde.
Portadounas latviešu skolas”Zīļuks” vadītāja Vineta Makšus
Midlandes latviešu skolas “Pūcītes” vadītāja Karīna Vargovcik
Droghedas latviešu skolas ” Ābolītis” vadītāja Laura Priede
Vaterfordas latviešu skolas ” Jumītis”,vadītājas Ilze Kaņepe un Ilze Stīpniece

Mūzikas studijas/skolas”Mazais Letiņš”  pārzine Rasa Stonkus
Mūzikas studijas pasaku klasīte,  skolotājas Gunta Bukovska, Inita Danne

Lai organizācija iestātos biedrībā ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jāsamaksā ikgadējā biedra nauda, 50 eiro gadā, maksājumu veicot  BOI bankas kontā: “Latvian Society in Ireland” SWIFT” BOFIIE2D; IBAN:IE88BOFI90350920819080.Tikpat labi aizpildītu anketu kopā ar €50 var iesniegt biedrzinim LBĪ tikšanās reizēs.