Pasākumu un notikumu atspoguļojums fotogrāfijā

2010. gads

  • Multikulturāla pēcpusdiena Kavanā

2009. gads