Pasākumu un notikumu atspoguļojums fotogrāfijā

2010. gads

  • Multikulturāla ģimeņu diena Naas

2009. gads