[singlepic id=111 w=160 h=120 float=left]Brīnišķiem iespaidiem bagāta un jaunas enerģijas uzlādēta, LBĪ trīsdesmit dziedātāju saime ir atgriezusies no XIII Brīvās pasaules latviešu dziesmu svētkiem Hamiltonā Kanadā. Septiņu dienu