Brīnišķiem iespaidiem bagāta un jaunas enerģijas uzlādēta, LBĪ trīsdesmit dziedātāju saime ir atgriezusies no XIII Brīvās pasaules latviešu dziesmu svētkiem Hamiltonā Kanadā. Septiņu dienu laikā mazie dziedātāji –