Autors: Ilze Barkus

Miķeldiena Saulgriezītē

Ražas svētku izstāde skolā ir jau kļuvusi par tradīciju, tādējādi nodarbību laikā skolas telpās bija iespējams apbrīnot un priecāties par tik krāsainajiem bērnu un vecāku kopīgi veidotajiem darbiņiem
Read More