Lieldienu rīts pienāca brīnumjauks un saulains, kā radīts Lielās dienas izdarībām. Pie Poveskortas ūdenskrituma drīzi vien sāka sarasties lieli un mazi svinētgribētāji. Visi tika sagaidīti laipni – ar